• Workshop doktorandek a doktorandů

    14. 9. 2018
    areál Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
    Kotlářská 2, 611 37
    Brno

Více informací

O KONFERENCI

Dvanáctý ročník Workshopu doktorandek a doktorandů se koná ve spolupráci Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.

Letošní téma nese název:

Geografie hranic / hranice geografie

Často slyšíme, že ze světa, ve kterém žijeme, mizí hranice. Zánik některých hranic dokonce na vlastní kůži zažíváme: železná opona skončila ve šrotu, k cestě přes půl Evropy nepotřebujeme pas, během několika minut můžeme nakoupit v obchodě, který je v Číně, a přitom na obrazovce sledovat přítele, se kterým si povídáme během jeho cesty po USA. Představa mizení hranic je tak silná, že se stala součástí naší interpretace světa. Její optimismus je tak svůdný, že někdy zapomínáme, že současně s bořením některých hranic jsou v dnešním světě budovány hranice nové (například kolem EU, na jižní hranici USA nebo napříč Palestinou), že pro mnohé jsou státní hranice bariérou, o jejíž překročení usilují měsíce a riskují při tom své životy, nebo že svobodné cestování po světě je výsadou privilegovaných. Proměňují se také hranice mezi „my“ a „oni“ v sociálním smyslu, a je běžné, že sdílíme veřejný prostor s lidmi, kteří jsou nám vzdálení, zatímco lidé, kteří jsou nám blízcí, mohou být za hranicemi. Tradiční chápání hranic v geografii je tak stále méně relevantní. Jaké nové koncepty, představy a metody dokážeme použít pro mapování a chápání měnících se hranic v současném světě? Máme, jako geografové, k proměně hranic, co říct?

Současně s tím se proměnilo také vnímání hranic geografie jako disciplíny. Jestliže významná část vývoje geografického myšlení byla hnána snahou vymezit hranice předmětu studia oproti jiným disciplínám, v současnosti jsou preferovány interdisciplinární či dokonce transdisciplinární přístupy. Geografové v praxi i ti ve výzkumu se často ocitají v týmech, kde musí hledat společnou řeč ke komunikaci s odborníky vzdělanými v jiných oborech – tedy přes hranice disciplín. Podobně jako v případě státních hranic je rozšířená představa, že i disciplinární hranice ztratily svou tradiční roli. Je tomu opravdu tak? Máto toto překonávání hranic svoje limity? Přežije geografie bez hranic?

K volbě hranic za téma Workshopu doktorandů a doktorandek v roce 2018 nás vede ještě další důvod. Vývoj geografie vedl k vytvoření hranic uvnitř disciplíny, a to nejvíce mezi fyzickou a sociální geografií. V posledních letech se však objevuje stále více geografických témat, která jsou jak „přírodní“, tak „společenská“, a otvírají prostor pro spolupráci přes tuto vnitřní hranici. Dokážeme taková témata najít a diskutovat? Nebo dokonce dokážeme nabídnout nějaké rezonující sdělení k otázkám, které jsou utvářeny současně přírodním i společenským, jakoby žádná vnitřní hranice neexistovala?

Zveme vás k účasti na workshopu! Budeme rádi, když představíte příspěvky, zamýšlející se nad proměnou role hranic ve světě i v geografii, a to v nejrůznějších kontextech a v různých chápáních významu slova „hranice“. Vítáme různé formy příspěvků – od tradičních prezentací přes postery, mapy a diskusní skupiny až po netradiční performance. I v tomto bychom rádi posunuli hranice. Připomínáme, že workshop zůstává místem k výměně myšlenek bez hranic – bez vložného a bez omezení věkem nebo vzděláním.

Těšíme se na setkání 14. září v Brně!

Workshop doktorandek a doktorandů byl v letech 2011 - 2013 spolufinancován z projektu Geoinovace.
REGISTRACE

Spoluautoři:

Jméno E-mail Škola / pracoviště
1.
2.
3.
4.
5.


KONTAKTY

Ondřej Krejčí
o.krejci@mail.muni.cz
+420 721 714 394

Jakub Kura
kure91@mail.muni.cz

Jozef Lopuch
375878@mail.muni.cz